Chodník a oporný múr, Podlavice Banská Bystrica

Chodník a parkovisko, Wolkerova ul., Banská Bystrica
15. februára 2018
Cintorín, Vlkanová
15. februára 2018

Chodník a oporný múr, Podlavice Banská Bystrica