Chodník Lučatín, III. úsek

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014

Chodník Lučatín, III. úsek

chodnik lucatin 09

Chodník Lučatín, III. úsek