Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014
Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica
15. februára 2018

Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica