Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica

Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica
1. januára 2016
Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar nad Hronom
15. februára 2015

Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica