Chodník, Tajovského, B. Bystrica

ČOV Hriňová
13. mája 2014
Kanalizácia, Terminal, B. Bystrica
15. februára 2018

Chodník, Tajovského, B. Bystrica