Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica

Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica
15. februára 2018
Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014

Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica