Chodník a oporný múr, Podlavice Banská Bystrica
15. februára 2018
Oporný múr, Vyhne
15. februára 2018

Cintorín, Vlkanová