Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV

Kanalizácia, IBV Nemce
26. februára 2018
Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica
29. januára 2018

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV