Kanalizácia, IBV, Nemce
26. februára 2018
Chodník, Tajovského, B. Bystrica
29. januára 2018

ČOV Hriňová