Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV

Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica
29. januára 2018

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV