radvan mms 2021 04
Spevnené plochy MMŠ Radvaň, Banská Bystrica
4. mája 2021

Dažďová kanalizácia s čerpacou stanicou, betónová vozovka, chodník zo zámkovej dlažby.