Kanalizácia a Vodovod, Graniar, B. Bystrica

Parkovisko, Divadlo u Greškov, Tajov
15. februára 2018
Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica
15. februára 2018

Kanalizácia a Vodovod, Graniar, B. Bystrica