Inžinierske siete, Graniar, B. Bystrica

Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica
15. februára 2018
Parkovisko, Divadlo u Greškov, Tajov
15. februára 2018

Inžinierske siete, Graniar, B. Bystrica