Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014

Kanalizácia, IBV Nemce