Dažďová a splašková kanalizácia, IBV Nemce

chodnik lucatin 09
Chodník Lučatín, III. úsek
23. februára 2018
Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica
1. januára 2016

Dažďová a splašková kanalizácia, IBV Nemce