Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica

Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica
15. februára 2018
Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica
29. januára 2018

Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica