Kanalizácia, Terminal, B. Bystrica

Chodník, Tajovského, B. Bystrica
29. januára 2018
Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica
15. februára 2018

Kanalizácia, Terminal, B. Bystrica