Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica

Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica
1. januára 2016
Chodník, Tajovského ul., B. Bystrica
1. januára 2016

Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica