Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra I. etapa II. fáza

radvan mms 2021 04
Spevnené plochy MMŠ Radvaň, Banská Bystrica
4. mája 2021
b.bystrica plavaren 2021 09
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky, B. Bystrica
4. mája 2021

Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra I. etapa II. fáza

Dažďová a splašková kanalizácia, vodovod, komunikácie a chodníky, verejná zeleň.