Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra

revitalizacia vnutrobl priestorov zh 2019 17
Revitalizácia vnútrobl. priestorov, Pod Vŕšky, Žiar nad Hronom
10. januára 2020

Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra

brezno kasarne 2019 55

Komunikácie a chodníky, vodovod, dažďová a splašková kanalizácia, verejné osvetlenie, rozvody NN, povrchové odvodnenie.