Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra

b.bystrica plavaren 2021 09
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky, B. Bystrica
4. mája 2021
revitalizacia vnutrobl priestorov zh 2019 17
Revitalizácia vnútrobl. priestorov, Pod Vŕšky, Žiar nad Hronom
10. januára 2019

Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra

Komunikácie a chodníky, vodovod, dažďová a splašková kanalizácia, verejné osvetlenie, rozvody NN, povrchové odvodnenie.