Komunikácia, Graniar, Banská Bystrica

Chodník a parkovisko, Wolkerova ul., Banská Bystrica
15. februára 2018
Komunikácie a spevnené plochy, Mliekoservis, Zvolen
16. februára 2018

Komunikácia, Graniar, Banská Bystrica