Komunikácie a spevnené plochy, Mliekoservis, Zvolen