Oporný múr, Graniar Banská Bystrica

Komunikácie, IBV, Lukavica
16. februára 2018
Oporny mur, Poltár
16. februára 2018

Oporný múr, Graniar Banská Bystrica