Oporný múr, Graniar Banská Bystrica

Komunikácie, IBV Lukavica
16. februára 2018
Oporny múr, Poltár
16. februára 2018

Oporný múr, Graniar Banská Bystrica