Oporný múr, Graniar Banská Bystrica

Oporny múr, Poltár
16. februára 2018
Komunikácie, IBV Lukavica
16. februára 2018

Oporný múr, Graniar Banská Bystrica