Cintorín, Vlkanová
15. februára 2018
Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar nad Hronom
15. februára 2018

Oporný múr, Vyhne