Kanalizácia a Vodovod, Graniar, B. Bystrica
29. januára 2015
Vrtuľníkové letisko, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16. februára 2014

Oporný múr, Vyhne