Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar n. Hronom
15. februára 2018
Cintorín, Vlkanová
15. februára 2018

Oporný múr, Vyhne