Parkovisko, Spojova ul., Banská Bystrica
16. februára 2018
Oporny múr, Poltár
16. februára 2018

Parkoviská, Wittur, Krupina