Prestavba mosta na priepust, Slovenská Lupča

Parkovisko, Spojova ul., Banská Bystrica
16. februára 2018
Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16. februára 2018

Prestavba mosta na priepust, Slovenská Lupča