Prestavba mosta na priepust, Slovenská Lupča

Rekonštrukcia spevnených plôch, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16. februára 2018
Parkovisko, Spojova ul., Banská Bystrica
16. februára 2018

Prestavba mosta na priepust, Slovenská Lupča