R2N Bussines Center, Banská Bystrica

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014

R2N Bussines Center, Banská Bystrica

R2N Bussines Center bb 2019 27

Komunikácie, dažďová kanalizácia a verejné osvetlenie