Rekonštrukcia asfaltového krytu, Moštenica

Parkovisko, Divadlo u Greškov, Tajov
15. februára 2018
Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar n. Hronom
15. februára 2018

Rekonštrukcia asfaltového krytu, Moštenica