Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky, B. Bystrica

brezno kasarne 2021 09
Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra I. etapa II. fáza
4. mája 2021
brezno kasarne 2019 55
Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra
30. decembra 2020

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky, B. Bystrica

Parkovacie plochy a komunikácie, dažďová kanalizácia, prekládka plynovodu, verejné osvetlenie, detské a fitness ihriská, streetball ihrisko, oplotenie.