Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica

Dažďová a splašková kanalizácia, IBV Nemce
10. januára 2017
Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica
1. januára 2016

Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica