Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica

Kanalizácia a Vodovod, Graniar, B. Bystrica
29. januára 2018
Kanalizácia, Terminal Vlak-Bus-Shopping, B. Bystrica
15. februára 2018

Spevnené plochy, Belveder, B. Bystrica