Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar nad Hronom

Rekonštrukcia asfaltového krytu, Moštenica
15. februára 2018
Oporný múr, Vyhne
15. februára 2018

Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar nad Hronom