Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar nad Hronom

Oporný múr, Vyhne
15. februára 2018
Rekonštrukcia asfaltového krytu, Moštenica
15. februára 2018

Spevnené plochy, Kúpalisko, Žiar nad Hronom