Spevnené plochy MMŠ Radvaň, Banská Bystrica

brezno kasarne 2021 09
Kasárne Brezno – komunikácie a technická infraštruktúra I. etapa II. fáza
4. mája 2021

Spevnené plochy MMŠ Radvaň, Banská Bystrica

Podkladné a asfaltové vrstvy, kladenie cestných obrubníkov.