Spevnené plochy, Opel, Banská Bystrica

Vrtuľníkové letisko, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
16. februára 2018
Schodisko, Fončorda, Banská Bystrica
16. februára 2018

Spevnené plochy, Opel, Banská Bystrica