Technická infraštruktúra, Kasárne Brezno

Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
13. mája 2014

Technická infraštruktúra, Kasárne Brezno

kasarne brezno 2019 01