Vrtuľníkové letisko, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica