Vrtuľníkové letisko, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Spevnené plochy, Opel, Banská Bystrica
16. februára 2018

Vrtuľníkové letisko, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica